ANKETA

O jakou službu by jste měli případně zájem?
 

NAŠI PARTNEŘI

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

ALP ARMY

MACHIN.CZ s.r.o.

ZLATÁ RYBKA - ZÁŽITKY

KUP TO NEJ

DEJ TO NEJ

ADROP s.r.o

GRALUS

ADROP

ZÁŽITKY

PLASTOVÁ OKNA

IMAGE:SURACHAI

FREE DIGITAL PHOTOS

POČÍTADLO

TOPlist

PŘIHLÁŠENÍ
OCHRANA MAJETKU A OSOB Tisk

 

Naše firma poskytuje komplexní servis v oblasti bezpečnostních služeb. Činnost je zaměřená   na fyzickou ochranu osob, na  ostrahu objektů, staveb, na recepční a informační služby, služby pořadatelské při zajišťování kulturních a společenských akcí.

 

Analytická činost

S přihlédnutím na činnost a potřeby zákazníka provedeme obhlídku objektu a okolního terénu a zhodnotíme bezpečnostní rizika. Vytvoříme projekt s návrhy řešení ochrany a ostrahy konkrétního objektu, který případně může obsahovat fotodokumentaci i videozáznam. Na vyžádání jsme schopni, ve spolupráci s firmami zajišťujícími elektronický strážný systém, zprostředkovat návrh, dodání materiálu, samotnou montáž a jeho připojení na PCO

 

Fyzická ostraha objektů - ochrana majetku

Základním účelem fyzické ostrahy je ochrana zdraví a majetku našich klientů před negativními vlivy, které by mohly narušovat bezproblémový chod střeženého objektu a předcházení rizikových situací. Fyzická ostraha objektu obnáší pravidelné obchůzky našimi pracovníky, zajišťuje kontrolu pohybu osob a vozidel, vchod do budovy a pravidelným zápisem monitoruje vjezd a výjezd vozidel do a z objektu. Váš objekt zajistíme po dobu 24 hodin denně dle podmínek smluvených ve směrnicích

 

Osobní ochrana - ostraha osob

Základním účelem osobní ochrany je fyzická ostraha osob, prováděna prověřenými, fyzicky a odborně zdatnými pracovníky. Zabezpečujeme osobní ochranu s cílem ochránit bezpečnost a zdraví klienta pomocí  doprovodu jedním, nebo více členy ochranného týmu. Jsme připraveni  Vás chránit 24 hodin denně, za použití všech prostředků jako neprůstřelných vest, spojovací techniky a dalších příslušenství. Po dohodě s klientem je možnost ozbrojeného doprovodu.  Bude-li to nutné zajistíme i ubytování.

 

Zajištění doprovodu při schůzkách a pracovních jednání

Určeno pro případy, kdy má zákazník obavy z kontaktu s protistranou,  zajištěním bezpečnosti zákazníka. Doprovod lze také doporučit k zvýšení prestiže zákazníka při obchodním jednání.

 

Ostraha a ochrana kulturních akcí

Fyzické zajištění bezpečnosti a organizaci v rámci klidného průběhu kulturních, či sportovních akcí.

 

Doprovody při převozu finanční hotovosti

Přepravy finanční hotovosti se provádí buď bez účasti klienta, nebo za účasti klienta jako ozbrojený doprovod. Za předpokladu námi dodržování stanovených pravidel zajistíme maximální bezpečnost po dobu přepravy. Neseme plné záruky za přepravovanou hotovost, a to od okamžiku jejich převzetí, až do okamžiku předání adresátovi. Podle hodnoty cenné zásilky v závislosti na pojistných podmínkách se stanovuje počet osob, množství a charakter výstroje, výzbroje, technických a dopravních prostředků. Cena těchto služeb vychází z výše přepravované zásilky, která je rozhodující z hlediska nasazení sil a prostředků a z délky přepravy v čase a v vzdálenosti. U pravidelných přeprav je možnost sjednat výhodnější paušální cenu.

 

Kontroly nemocných zaměstnanců

Pro naše klienty jsme začali provádět kontroly nemocných zaměstnanců. Jedná se o novou službu, kterou jsme začali nabízet téměř ihned po změně zákona o nemocenském pojištění. Podle tohoto zákona prvních 14 dnů nemoceské hradí zaměstnavatel. Zaměstnavatelům se tedy tato služba více než vyplatí.