ANKETA

O jakou službu by jste měli případně zájem?
 

NAŠI PARTNEŘI

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

ALP ARMY

MACHIN.CZ s.r.o.

ZLATÁ RYBKA - ZÁŽITKY

KUP TO NEJ

DEJ TO NEJ

ADROP s.r.o

GRALUS

ADROP

ZÁŽITKY

PLASTOVÁ OKNA

IMAGE:SURACHAI

FREE DIGITAL PHOTOS

POČÍTADLO

TOPlist

PŘIHLÁŠENÍ




Tisk

KONTROLY PRÁCE NESCHOPNÝCH ZAMĚSTNANCŮ

 

Nabízíme smluvní kontrolu přítomnosti vašich zaměstnanců v místě léčebného pobytu,

 

Přenechejte proto svou starost odborníkům, kteří se na kontrolu Vašich nemocných zaměstnanců specializují! S námi budete mít o Vašich „ nemocných“ zaměstnancích přehled a už jen psychologický efekt toho, že budou kontrolováni Vám pomůže ušetřit náklady nejen na jejich nemocenskou, ale je vysoce pravděpodobné, že ve Vaší firmě celková nemocnost poklesne a tím se zvýší jak produktivita zaměstnanců, tak i celé firmy.

Samozřejmostí bude provedení písemné dokumentace a fotodokumentace jako důkaz přítomnosti kontrolního pracovníka v místě a neprodlené nahlášení zákazníkovi - zaměstnavateli

Kontroly mají významný preventivní náboj a motivační účinek na zaměstnance. 

 


 

Na základě zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění vstupuje s účinností od 1. 1. 2009 v platnost zákonná úprava, která zaměstnavateli umožňuje kontrolu vlastních zaměstnanců, kteří se tou dobou nacházejí v pracovní neschopnosti. Každý zaměstnanec je povinen umožnit svému zaměstnavateli kontrolu v období prvních 14 dnů pracovní neschopnosti (§192 odst. 6 ZP). Nová legislativa umožňuje, aby tato kontrola byla prováděna prostřednictvím, externích společností.  Problém, které hrozí při použití vlastního pracovníka, je jeho ovlivnitelnost. Jedině nezávislý člověk zajistí, že i tyto činnosti budou provedeny s požadovanou kvalitou a profesionalitou.

Kontrola zaměstnanců nacházejících se v pracovní neschopnosti probíhá v praxi tak, že pracovník provádějící kontrolu provede návštěvu zaměstnance v pracovní neschopnosti na adrese, která je nahlášena jako místo léčebného pobytu. Pokud zaměstnanec na této adrese není přítomen a přitom by tam dle léčebného režimu být měl, je tato skutečnost okamžitě nahlášena jeho zaměstnavateli a je proveden zápis, který je doplněn fotodokumentací (prokazující, že se kontrolor v danou dobu skutečně nacházel na dané adrese, tzn. fotografií bydliště, zvonku, atd.) se zaznamenaným časem a datem návštěvy. V případě, že zaměstnanec přítomen je, je proveden zápis, který je spolu s dalšími předán zaměstnavateli.

Zaměstnanec samozřejmě není povinen kontrolorovi otevřít stejně jako prokázat svou totožnost, ale v tom případě bude proveden zápis o kontrole s negativním výsledkem a informován zaměstnavatel. O tomto postupu by měli být všichni zaměstnanci informování předem, aby nedošlo k problémům v komunikaci s kontrolorem.

Pokud zaměstnanec poruší povinnosti uvedené v § 56 odst. 2 písm. b), tzn. povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat vycházky ve stanoveném rozsahu, je zaměstnavatel oprávněn dávky snížit nebo odejmout a následně OSSZ může využít § 128 odst. 2 písm. a) uvedeného zákona, kde je v odst. 3 stanovena sankce, a to až 20 000 korun.

Četnost kontrol závisí na požadavku objednavatele, nicméně doporučujeme minimálně 2 – 3 kontroly během 14 dní. Při dlouhodobější spolupráci vždy budou provedeny minimálně dvě kontroly za sledované období. Kontroly jsou prováděny dle seznamů, měsíčně předávaných zaměstnavatelem.

Pokud dojde ke zjištění, že došlo k porušení léčebného režimu, je vhodné provést kontrol více..

 

Naše  služby jsou poskytovány na základě uzavření Mandátní smlouvy, dle § 566 a následujícího obchodního zákoníku.